नगर परिसद सम्पन्न भए पश्चात अपी नगरपालिका परिवारको सामुहिक तस्विर