नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण कलेज जावलाखेल ललितपुरबाट यस कार्यालयमा प्रशिक्षार्थीको रुपमा खछि आएका शा.अ. श्री बावुराम न्यौपानेलाई खटिएको कार्यालयमा हाजर हुन दिएको रमाना पत्र