सूचना तथा समाचार

अपी नगुपालिका कार्यालय दार्चुलाले चालु आ.व. २०७३/०७४ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिवार्य रुपमा बैंक मार्फत वितरण गर्ने भएको छ ।

अपी नगरपालिका कार्यालयले सामाजिक  सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुलाई सरल ढंगबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध गराउन नेपाल बंगला देश बैंकको शाखा कार्यालय  दार्चुलालाई छनौट गरेको छ । लाभदायिग्रहीहरुले यही मिति २०७३ माघ मसान्त भित्रमा बैंक खाता खोली सो विवरण यस कार्यालयलाई उपलव्ध गरी कार्यालयको कामम

Pages