सूचना तथा समाचार

ICT Talim

आज मिति २०७३ साल असार १७ गते अपि नगरपालिकामा कार्यालय दार्चुलामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जि.वि.स. सूचना अधिकृत श्री युवराज जोशीबाट नगरपालिका वेव साईट सम्बन्धि १ दिने तालिम सम्पन्न ।

Pages