कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
सुशिल पनेरु कार्यकारी अधिकृत guzzet 3rd panerusushil0@gmail.com 9856018450
मोहन सिह कार्की सव. ओभरसियर सहायक स्तर चौथो 9848199110
गौर सिह ठगुन्ना सव.इन्जिनियर सहायक स्तर चौथो gs.thagunna@Gmail.com 9848792332
मोहन सिह कार्की सव.इन्जिनियर सहायक स्तर चौथो 9848799110
भोज राज अवस्थी खरिदार सहायक स्तर चौथो 039-420293
बिष्णु दत्त बडू खरिदार सहायक स्तर चौथो 9749540273
ईन्दा वम खरिदार सहायक स्तर चौथो 9749520112
धन सिह रैखोला खरिदार सहायक स्तर चौथो
दरपान राम लोहार खरिदार सहायक स्तर चौथो 9749522785
लालमणी भट्ट खरिदार सहायक स्तर चौथो 749522970